web counter
แกะกล่อง | talonchill.com

[Review] หม้อทอดไร้น้ำมันฟิลิปส์ (Philips AirFryer XXL) รุ่น HD 9650 หม้อทอดไร้น้ำมันที่ดีที่สุด

รีวิวหม้อทอดไร้น้ำมันฟิลิปส์ (Philips Airfryer) รุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมของรุ่น Philips Avance Collection AirFryer XXL รุ่น HD 9650 ที่เป็นหม้อทอดขนาดใหญ่พิเศษ และหม้อทอดไร้น้ำมันที่ดีที่สุด ที่นำเทคโนโลยี Twin TurboStar ใหม่ล่าสุด ทำให้ลดการใช้น้ำมันและลดไขมันในอาหารสูงสุด 90%