หรือรถไฟฟ้า ใจดีขยายเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เปิดให้บริการข้ามปีถึงตี 2

รถไฟฟ้า MRT ใจดีเปิดบริการให้ฉลองปีใหม่ 2562 ข้ามปีถึงตี 2
ตารางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายม่วง เฉพาะช่วงปีใหม่เท่านั้น

โดยเปิดให้บริการข้ามปีเฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.62