#

มินิรีวิว () ออกรสใหม่กลิ่นบัวลอยเผือก ยี่ห้อเมจิ ราคา 12.50 บาท เจอในร้านเซเว่นตรงชั้นวางนม

รสชาตินมบัวลอยเผือก กลิ่นอ่อน ๆ เหมือนกินขนมบัวลอยที่ผสมเผือก

พลังงานนมกลิ่นบัวลอยเผือกต่อ 1 ขวด

120 แคล น้ำตาล 18 กรัม ไขมัน 2.5 โซเดียม 75 มิลลิกรัม

สินค้าหรือบริการ รีวิวนี้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น #ซื้อเองรีวิวเอง