Press ESC to close

กรอบ อร่อย หมูแท้ๆ 100 เปอร์เซนต์

1 Article
0
9
talonchill
9 Min Read

สวัสดีฮะ วันนี้ผมได้ของกินมารีวิว จะเรียกว่าของทานเล่น หรือทานจริงจัง นั้นก็คือ “หมูทุบทองทรัพย์” ที่มีความกรอบ อร่อย ที่เค้าใช้หมูแท…