Press ESC to close

ขนมปังไส้เนยสด

1 Article
0
3
talonchill
3 Min Read

รีวิวของกินเซเว่น แกะขนมรีวิว วันก่อนไปเจอขนมร้านคัดสรร ของเซเว่น เป็นซีรีย์ขนมปังไส้เนยสดอีกแล้ว! ขนมปังไส้เนยสด กลิ่นใบเตย ในราคา 26 บาท ใครชอบขนมปั…