Press ESC to close

จูลี่ส์ เวเฟอร์ พีนัท บัตเตอร์

1 Article
0
10
talonchill
10 Min Read

สวัสดีฮะ ครั้งผมจะมารีวิวขนม Julie’s Wafers  (จูลี่ส์เวเฟอร์) ตราจูลี่ส์ ที่เราคุ้นเคยนั้นเองมี 2 รสชาติ จูลี่ส์ เวเฟอร์ พีนัท บั…