Press ESC to close

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

1 Article
0
1

MRT Bangkok Metro หรือรถไฟฟ้า MRT ใจดีขยายเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เปิดให้บริ…