Press ESC to close

รุ่น FC6172

1 Article
0
15
talonchill
15 Min Read

สวัสดีฮะ ปีโป้ ตะลอนชิว กลับมาแล้ว! ครั้งนี้ไม่ได้ชวนไปกิน มาแกะกล่องรีวิวฟิลิปส์เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips PowerPro Duo (philips powerpro duo 2…