Press ESC to close

เคเอฟซี ซิซซ่า

1 Article
0
2
talonchill
2 Min Read

KFC ออกเมนูใหม่ KFC Chizza (เคเอฟซี ซิซซ่า) ไก่เน้น ๆ ชีสเยิ้ม ๆ พิซซ่าสแน็กบอกซ์ มาเปิดกล่องปริศนา Mystery Box กล่องปริศนากล่องสีแดงกัน โดยบนกล่องสกร…