Press ESC to close

แค่ “ชุบแล้วทอด”

1 Article
0
18
talonchill
18 Min Read

สวัสดีฮะ ปีโป้ ตะลอนชิว มารีวิวแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จของรสดีเมนู มีคอนเซ็ปต์ แค่ “ชุบแล้วทอด” ครบรสครบเครื่อง กรอบอร่อย กรอบนาน โดยรสดีเมน…