Press ESC to close

ไม่ใช้น้ำมัน

1 Article
0 1678
21
talonchill

COPPER CHEF กระทะเคลือบผงเซรามิกประสิทธิภาพสูง อาหารไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย พร้อมฟังก์ชันการทำงาน 6-in-1 ย่าง, นึ่ง, ผัด, ทอด, อบ และหุง