Tagged: AABrand‬


[แกะซองรีวิว] ฟิซ ซอสเซส ไส้กรอกปลา ตราเอเอ ไม่มีแป้ง ไม่มีไนไตรท์ ไม่ใส่ผงชูรส

สวัสดีฮะ ครั้งนี้มารีวิวไส้กรอก ฟิซ ซอสเซส : ไส้กรอกปลา ตราเอเอ มี 2 รสชาติ ไส้กรอกปลารมควัน (เวียนนา) และไส้กรอกปลาพริกสด (เวียนนา) ที่ทำจากเนื้อปลา 82% มีแคลอรี่แค่ 140 กิโลแคลอรี่เท่านั้น...