Press ESC to close

AC2887

1 Article
0
21
talonchill
21 Min Read

สวัสดีฮะ ปีโป้ ตะลอนชิว กลับมาคราวนี้ไม่ได้ชวนกิน ชวนเที่ยว ที่ไหน อยากแนะนำให้เพื่อน ๆ มารู้จักเครื่องฟอกอากาศกันฮะ ผมได้เครื่องฟอกอากาศของฟิลิปส์ Ph…