Press ESC to close

BTS XPRESS WIFI

1 Article
0
4
talonchill
4 Min Read

บริการ BTS XPRESS WIFI เป็นบริการ Free WiFi ใช้ได้ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 30 สถานี ราชเทวี, พญาไท, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สนามเป้า, อารีย์, สะพานควาย…