Press ESC to close

Central Westgate

1 Article
0
26
talonchill
26 Min Read

สวัสดีฮะ ตะลุยแหลกครั้งนี้มาหลบฝนคลายร้อนหาของเย็น ๆ กินกันเถอะ ผมเลือกไปใช้บริการที่ร้าน iberry Cafe (ไอเบอรี่ คาเฟ่) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกตต์ บาง…