Press ESC to close

COPPER CHEF

1 Article
0
21
talonchill
21 Min Read

COPPER CHEF กระทะเคลือบผงเซรามิกประสิทธิภาพสูง อาหารไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย พร้อมฟังก์ชันการทำงาน 6-in-1 ย่าง, นึ่ง, ผัด, ทอด, อบ และหุง