Tagged: Greennut


[รีวิว] Greennut ถั่วลันเตาอบกรอบ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Healthy Trendy Snack) จากกรีนนัท

สวัสดีฮะตะลอนชิว ชีวิตติดรีวิว ครั้งนี้มาแกะขนมรีวิว Greennut ถั่วลันเตาอบกรอบ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Healthy Trendy Snack) จากกรีนนัท ไม่ใส่ผงชูรส และมีเกลือเสริมไอโอดีน ถั่วลันเตาอบกรอบกรีนนัท ...