Tagged: kfcth


[รีวิว] KFC Chizza (เคเอฟซี ซิซซ่า) ไก่เน้น ๆ ชีสเยิ้ม ๆ ไก่กรอบซิซซ่า พิซซ่าสแน็กบอกซ์

KFC ออกเมนูใหม่ KFC Chizza (เคเอฟซี ซิซซ่า) ไก่เน้น ๆ ชีสเยิ้ม ๆ พิซซ่าสแน็กบอกซ์ มาเปิดกล่องปริศนา Mystery Box กล่องปริศนากล่องสีแดงกัน โดยบนกล่องสกรีนคำว่า KFC สีขาว ภายในกล่องมีไก่ทอด KFC Chiz...

[รีวิว] KFC Chizza พิซซ่าไก่กรอบ Chizza Box 4 ชิ้น เพียง 139 บาท

KFC พิซซ่าไก่กรอบ Chizza แท็คทีมความอร่อยใหม่ที่เหนือชั้นกว่าของร้าน KFC เมื่อหลายเดือนก่อนเห็นทาง KFC ทดลองขายเพียงไม่กี่สาขา ตอนนี้! ทาง KFC นำเมนูนี้กลับมาขายอีกครั้ง จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 255...