Press ESC to close

MCM Pop up cafe

1 Article
0
6
talonchill
6 Min Read

สวัสดีฮะปีโป้ ตะลอนชิว คราวนี้มาตะลอนกันที่ห้างใจกลางเมืองที่ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (Emquartier) มีป๊อปอัพคาเฟ่โผล่มากลางห้าง ที่มีการชงกาแฟส…