Press ESC to close

mystery box

1 Article
0
2

KFC ออกเมนูใหม่ KFC Chizza (เคเอฟซี ซิซซ่า) ไก่เน้น ๆ ชีสเยิ้ม ๆ พิซซ่าสแน็กบอกซ์ มาเปิดกล่องปริศนา Mystery Box กล่องปริศนากล่องสีแดงกัน โดยบนกล่องสกร…