Press ESC to close

revu

5 Articles
0
16
talonchill
16 Min Read

สวัสดีฮะตะลอนชิว ชีวิตติดรีวิว ครั้งนี้มาแกะขนมรีวิว Greennut ถั่วลันเตาอบกรอบ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Healthy Trendy Snack) จากกรีนนัท ไม่ใส่ผงชู…

0
26
talonchill
26 Min Read

สวัสดีฮะ ตะลุยแหลกครั้งนี้มาหลบฝนคลายร้อนหาของเย็น ๆ กินกันเถอะ ผมเลือกไปใช้บริการที่ร้าน iberry Cafe (ไอเบอรี่ คาเฟ่) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกตต์ บาง…

1
31
talonchill
31 Min Read

ร้าน Meatfeat กับอาหารสไตล์กึ่ง ๆ Izakaya (อิซากายะ)ให้คุณได้นั่ง Chill พร้อมแกล้มอาหารแบบ Bar and Grill ในราคาเบาเบา