Press ESC to close

Soft Sandwich Cake

1 Article
0
3
talonchill
3 Min Read

รีวิวของกินเซเว่น ช่วงนี้จะบ้าพวกเค้กซอฟท์ หรือเค้กครีมชีสอยู่เป็นระยะ เหมือนคนขาดน้ำตาล น้ำตาลตก ครั้งนี้หยิบเค้กซอฟเค้กครีมสด (Soft Sandwich Cake) จ…