Press ESC to close

Sweet Daily

1 Article
0
7
talonchill
7 Min Read

ร้านสวีท เดย์ลี่ (Sweet Daily) แถวหมู่บ้านมณียา 2 ในซอยท่าอิฐ ทีมตะลอนกิน  ได้ทราบเบาะแสจากสายสืบว่า เป็นร้านขนมที่อร่อยมากไม่ต้องรอคิว…