Press ESC to close

อาหารจานด่วน

4 Articles
0 3007
17
talonchill
17 Min Read

พิซซ่าแป้งหนานุ่ม ขอบ เชดดาร์ บาร์บีคิว และพิซซ่าแป้งหนานุ่ม ขอบฮัทเฟเวอร์ริท และเซตน่องไก่รวม 2 รส 12 ชิ้น และเป็นรสชาติใหม่ คือ ไก่แบล็คเปปเปอร์ และ ไก่โคเรียนการ์ลิค