Press ESC to close

ถั่วลันเตาอบกรอบ

1 Article
0
16
talonchill
16 Min Read

สวัสดีฮะตะลอนชิว ชีวิตติดรีวิว ครั้งนี้มาแกะขนมรีวิว Greennut ถั่วลันเตาอบกรอบ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Healthy Trendy Snack) จากกรีนนัท ไม่ใส่ผงชู…