Press ESC to close

อุทยานจางเจียเจี้ย

1 Article
0
14
talonchill
14 Min Read

สวัสดีครับ ปีโป้ ตะลอนชิว พาไปรู้จัก จางเจียเจี้ย ประเทศจีน เมืองต้นแบบภาพยนตร์ดังอย่าง Avatar ที่เป็นไปด้วยธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ รวมถึงความระทึกจ…