Press ESC to close

ตะลอนชิว

10 Articles
0 1500
12
talonchill

บุกผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตราข้าวเบาเบา (แคลอรี่ลดลงมากกว่า 50%) พร้อมรับประทานทันที

0 758
13
talonchill

Gear VR 2.0 Powered by Oculus เป็นแว่นสามมิติเสมือนจริง หรือที่เรียกกันว่าแว่น VR เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Samsung และ Oculus เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนที่จะทำหน้าที่แปลงหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นประตูสู่โลกเสมือนจริง