รถไฟฟ้า MRT ใจดีเปิดบริการให้ฉลองปีใหม่ 2562 ข้ามปีถึงตี 2

MRT Bangkok Metro หรือรถไฟฟ้า MRT ใจดีขยายเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เปิดให้บริการข้ามปีถึงตี 2 โดยเปิดให้บริการข้ามปีเฉพาะวันที่...